Εκδηλώσεις

Διήμερο ενημέρωσης και κατάρτισης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο του έργου POWERPOOR

Σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και Αρκαλοχώρι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν οι Κρητικοί, το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ένα το διήμερο ενημέρωσης και κατάρτισης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας”, το οποίο διοργανώνει το ΙΝΖΕΒ σε συνεργασία με την Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Από τις στοχευμένες ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν, αναδείχθηκε η ανάγκη αλλαγής της συμπεριφοράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ότι αφορά τη χρήση της ενέργειας και η σημασία παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με την εργαλειοθήκη που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου POWERPOOR για τον εντοπισμό και την ανακούφιση ευάλωτων ενεργειακά νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση της κουλτούρας συμμετοχής των πολιτών σε ανοιχτά συνεργατικά σχήματα όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες ευρείας βάσης, που θα τους επιτρέψει εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί της δικής τους ενέργειας.

Στο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η λήψη πιστοποίησης ως Σύμβουλος και Μέντορας Ενέργειας, μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης, προκειμένου να ευνοηθεί περαιτέρω η διάδοση τόσο των καλών πρακτικών στη χρήση της ενέργειας όσο και των τρόπων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, μέσα από τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε Ενεργειακές Κοινότητες.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου το ενεργειακό αναδεικνύεται ως το μείζον θέμα για την Ευρώπη, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό αποδεικνύεται τόσο από το πλήθος των συμμετεχόντων όσο και από την ποικιλία των ειδικοτήτων τους.

Γιατί είναι γεγονός ότι η διαμονή σε ανεπαρκώς θερμαινόμενα ή δροσερά νοικοκυριά επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου. Επιπλέον, τα άτομα που δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές τους ενεργειακές ανάγκες, συχνά δεν μπορούν να είναι ενεργά μέλη στην κοινωνία.

Η Ελλάδα είναι από τις φτωχότερες ενεργειακά χώρες της Ευρώπης και την ίδια στιγμή διαθέτει ένα απίστευτο ηλιακό και αιολικό πλούτο. Η εφαρμογή καλών πρακτικών στη χρήση της ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών και η συμμετοχή των πολιτών σε Ενεργειακές Κοινότητες ευρείας βάσης, μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα.

elΕλληνικά