Έργα

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης στον Αναποδάρη

Η αντλησιοταμίευση αποτελεί, όπως είναι γενικώς παραδεκτό, την πλέον ώριμη τεχνικά και ανταγωνιστική οικονομικά τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η φιλοσοφία είναι απλή και, πρακτικά, στηρίζεται στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή μηχανικής ενέργειας (δυναμική βαρυτική ενέργεια), με εργαζόμενο μέσο το νερό. Πρακτικά υλοποιείται μέσω της εγκατάστασης δύο δεξαμενών σε υψομετρική διαφορά μεταξύ τους, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω αγωγών. Όταν υπάρχει ανάγκη για αποθήκευση, η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας διατίθεται σε ηλεκτροκίνητες αντλίες, οι οποίες ανυψώνουν το νερό από την κάτω στην άνω δεξαμενή. Όταν υπάρχει ανάγκη για έγχυση ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται από την πάνω δεξαμενή και μέσω των αγωγών οδηγείται σε έναν υδροηλεκτρικό σταθμό, όπου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με υδροστροβίλους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 85 GW αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών και αναμένεται έως το 2030 να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή επιπλέον 105 GW.

Η Κρήτη αποτελεί ιδανικό γεωγραφικό χώρο για την ανάπτυξη έργων αντλησιοταμίευσης ή, αλλιώς, αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών. Μία τέτοια περίπτωση εντοπίζεται στην ανατολική πεδιάδα της Μεσσαράς στο Νομό Ηρακλείου, όπου η εδαφική μορφολογία του χειμάρρου του Αναποδάρη είναι ιδανική για την κατασκευή φράγματος βαρύτητας και τη διαμόρφωση της κάτω δεξαμενής του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού. Ανάλογα με το ύψος της στέψης του φράγματος, μπορεί να δημιουργηθεί μία λεκάνη χωρητικότητας άνω των 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, η οποία, παράλληλα με το σταθμό αντλησιοταμίευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αρδευτικούς σκοπούς. Η άνω δεξαμενή μπορεί να κατασκευαστεί σε μία από τις γειτονικές κορυφές των ανατολικών Αστερουσίων. Με πρώτους υπολογισμούς, είναι εφικτή η κατασκευή ενός έργου με ονομαστική εγγυημένη ισχύ υδροστροβίλων άνω των 50 MW και κόστος κατασκευής στα επίπεδα των 150.000.000 ευρώ.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα είναι σε επαφή με την Περιφέρεια Κρήτης, τον οικείο Δήμο Μινώα Πεδιάδας αλλά και τους όμορους Δήμους Βιάννου και Αρχανών Αστερουσίων, για την έναρξη της ωρίμανσης του έργου.

elΕλληνικά