Νέα

Δελτίο τύπου για την κατανομή του ηλεκτρικού χώρου της Κρήτης

Mε κοινή πρωτοβουλία της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας και της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η κατανομή του ηλεκτρικού χώρου του νησιού και τα προβλήματα που απορρέουν από την υφιστάμενη κατάσταση, σχετικά με τη διαμορφωμένη αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο συνολικά διαθέσιμος ενεργειακός χώρος στην Κρήτη, δεδομένων των περιορισμών που υπεισέρχονται από τη μεταφορική ικανότητα των καλωδίων διασύνδεσης και από την αδειοδοτική διαδικασία, εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει το 1 GW για αιολικά πάρκα και το 1 GW για φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα χωροθέτησης νέων έργων ΑΠΕ από τους ίδιους τους πολίτες του νησιού.

Η πρόταση που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι η πλειονότητα του ηλεκτρικού χώρου του νησιού σε κάθε μορφής έργων αξιοποίησης ΑΠΕ να δοθεί στους κατοίκους της Κρήτης, σε ποσοστό που δε μπορεί να είναι χαμηλότερο του 60% της εκάστοτε υπό προκήρυξη ισχύος.

Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα ανάκλησης των 2 αδειών αιολικών πάρκων, αρχικής ισχύος 1 GW έκαστη, με την όποια μορφή τούτες έχουν διαμορφωθεί ως σήμερα, και της απόρριψης των όσων ακόμα αιτήσεων μεγάλης ισχύος παραμένουν υπό αξιολόγηση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών, παραβιάζοντας σειρά από διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία αλλά και κάθε έννοια λογικής. Ας σημειωθεί, ότι με μία προκλητική και προσβλητική για την αξιοπρέπεια του Κρητικού λαού νομοθετική ρύθμιση από τον Ιούλιο του 2021, δίνεται η δυνατότητα στις δύο προαναφερόμενες άδειες να υλοποιηθούν, απαλλάσσοντάς τις από την αρχική υποχρέωσή τους να αναλάβουν οι ίδιες, με ίδια έξοδα και ως αναπόσπαστο τμήμα του όλου έργου, την ηλεκτρολογική διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, βάσει της οποίας εξαιρέθηκαν από τις σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες και αδειοδοτήθηκαν. Με το δεδομένο ότι η Κρήτη έχει πλέον διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα με έξοδα του Ελληνικού λαού, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη πλην της ανάκλησης των δύο αυτών αδειών αποτελεί κατάφορη παραβίαση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας και κατάργηση κάθε έννοιας ισονομίας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης.

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, θα γίνουν το επόμενο διάστημα όλες οι απαραίτητες επαφές με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη για τη διευθέτηση του μείζονος αυτού προβλήματος για το μέλλον της Κρήτης και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η συνάντηση εργασίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο WENDY της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο συμμετέχει η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, με βασικό στόχο την ενεργητική εμπλοκή των κατοίκων στην ανάπτυξη νέων έργων αιολικών πάρκων και τη σταδιακή καλλιέργεια θετικής κοινής γνώμης για τα αιολικά πάρκα.

elΕλληνικά