Εκδηλώσεις

Συνάντηση εργασίας με τίτλο: «Ενεργειακές Κοινότητες και OTA – Δημιουργία συνεργειών για την τοπική ανάπτυξη και τη δίκαιη μετάβαση»

Η Minoan Energy Community με την Electra Energy Cooperative και την REScoop.eu συνδιοργάνωσαν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τίτλο: «Ενεργειακές Κοινότητες και OTA – Δημιουργία συνεργειών για την τοπική ανάπτυξη και τη δίκαιη μετάβαση» στο πλαίσιο του έργου LIFELOOP – Life “Local Ownership of Power”. Η συνάντηση εργασίας είχε ως στόχο να δημιουργήσει το χώρο για μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ΟΤΑ και ενεργειακών κοινοτήτων, με έμφαση σε υφιστάμενα και υπό σχεδιασμό εργαλεία χρηματοδότησης και στις δυνατότητες συνεργειών για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο LifeLOOP, βασικός στόχος του οποίου είναι να φέρει στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης τους πολίτες και τους ΟΤΑ και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν – και οφείλουν – να διαδραματίσουν προκειμένου να καταστεί η ενεργειακή μετάβαση πραγματικά δίκαιη και συμπεριληπτική. Το κοινό ενημερώθηκε για το εργαλείο financing tracker (Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων) που στοχεύει στον εντοπισμό διαθέσιμων υποστηρικτικών προγραμμάτων για τις ενεργειακές κοινότητες. Στη συνέχεια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων έλαβαν το λόγο και ανέπτυξαν τα σχέδιά τους προς τον κοινό στόχο της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μία ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και η διαδικτυακή συνάντηση έκλεισε με τη δέσμευση και προσδοκία επόμενων συναντήσεων και ευκαιριών διάδοσης της γνώσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο

elΕλληνικά