Έργα

Ηλιοθερμικός σταθμός με πύργο ηλιακής ισχύος 3ης γενιάς

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα εστιάζει, μεταζύ των άλλων, και στις προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί με πύργο ηλιακής ισχύος (Solar Power Tower – SPT) φιγουράρουν ως, ίσως, την πλέον υποσχόμενη σχετική τεχνολογία. Η λειτουργία ενός ηλιοθερμικού σταθμού με πύργο ισχύος βασίζεται σε ένα πεδίο επίπεδων επιφανειών με υψηλή ανακλαστικότητα, οι οποίοι ονομάζονται ηλιοστάτες, που τοποθετούνται επί του εδάφους και γύρω από τον πύργο ηλιακής ισχύος, στην κορυφή του οποίου τοποθετείται ο ηλιακός δέκτης (solar receiver). Οι ηλιοστάτες χωροθετούνται και προσανατολίζονται κάθε χρονική στιγμή ως προς τον ηλιακό πύργο έτσι, ώστε η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται στον ηλιακό δέκτη, όπου μεταφέρεται σε ένα εργαζόμενο ρευστό (υγρό ή αέριο) με τη μορφή θερμότητας. Το ρευστό μεταφέρει την απορροφημένη θερμότητα στη μονάδα παραγωγής ισχύος, όπου αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μίας συμβατικής θερμοηλεκτρικής μονάδας. Ο ηλιοθερμικός σταθμός μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από μία μονάδα αποθήκευσης θερμότητας, η οποία βασίζεται σε τηγμένα άλατα, ώστε να επεκτείνεται η λειτουργία του και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μέχρι τώρα, οι υλοποιημένοι ηλιοθερμικοί σταθμοί με πύργο ηλιακής ισχύος ανήκουν στην επονομαζόμενη 2η γενιά, οι οποίοι λειτουργούν με θερμοκρασία εργαζόμενου ρευστού στον ηλιακό δέκτη έως 560 οC και με ένα τυπικό θερμοδυναμικό κύκλο ατμού (κύκλος Rankine), μέσω ενός ατμοστροβίλου. Η συνολική απόδοσης ηλιακής – ηλεκτρικής ενέργειας ενός ηλιοθερμικού σταθμού 2ης γενιάς συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%. Για ένα ηλιοθερμικό σταθμό με πύργο ηλιακής ισχύος ονομαστικής ικανότητας 50 MW, το ειδικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται περίπου στα 0,18 – 0,20 €/kWh.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα εστιάζει σε ηλιοθερμικό σταθμό με πύργο ηλιακής ισχύος 3η γενιάς. Η νέα αυτή αναδυόμενη τεχνολογία, μέσω ενός συνδυασμού προηγμένων σύνθετων κεραμικών υλικών στον ηλιακό δέκτη, στους ηλιοστάτες και στις δεξαμενές αποθήκευσης θερμότητας, τη χρήση κατάλληλων εργαζόμενων ρευστών και την εισαγωγή του θερμοδυναμικού κύκλου Brayton, μέσω ενός ή περισσότερων αεριοστροβίλων, μπορεί να επιτύχει θερμοκρασία εργαζόμενου μέσου στον ηλιακό δέκτη άνω των 700 οC και συνολική απόδοση ηλιακής – ηλεκτρικής ενέργειας στο 30%. Το ειδικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται στα 0,12 €/kWh. Το χαμηλό αυτό ειδικό κόστος παραγωγής, συνδυαζόμενο με την ασφαλή και εγγυημένη παραγωγή ισχύος κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετράωρου, καθιστά την εν λόγω τεχνολογία ως μία από τις πλέον υποσχόμενες αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα συμμετέχει σε μία ομάδα με κορυφαίους επιστήμονες της Ευρώπης για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιοθερμικού σταθμού με πύργο ηλιακής ισχύος 3ης γενιάς. Το μέγεθος του έργου θα καθοριστεί, μεταξύ άλλων, και από τη διαθέσιμη έκταση προς εγκατάσταση, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα το οποίο δεν έχει ακόμα διερευνηθεί.

elΕλληνικά