Εκδηλώσεις

Η Μινώα Ενεργειακή στην εκδήλωση του προγράμματος Congregate

Στην εκδήλωση του προγράμματος Congregate στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε, ύστερα από πρόσκληση, η ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, προκειμένου να παρουσιάσει το έργο και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει τόσο με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και με εγχώριους και Ευρωπαίους εταίρους.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων με τη μορφή Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στους εννέα δικαιούχους δήμους από τις τρεις χώρες του έργου, Βουλγαρία, Τσεχία και Ελλάδα, και να παρουσιαστούν τα επόμενα βήματα που έχουν προγραμματιστεί.

Την ημερίδα διοργάνωσε το ΙΝΖΕΒ, ο «Αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου», μέσω του οποίου προωθούνται τρόποι αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, και η ίδρυση συνεταιρισμών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στην συνάντηση των εταίρων Βουλγαρίας, Ελλάδας και Τσεχικής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Lazarte στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως συμμετοχική πρωτοβουλία πολιτών, αλλά και η πολύπλευρη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης ως κύριου μετόχου της, αποτέλεσαν για ακόμα μία φορά παράδειγμα καλής πρακτικής για το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό οικοσύστημα της ενέργειας.

Προσκεκλημένοι ήταν φορείς της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, της Ευρωβουλής, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας.

Τη ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ της και ειδική σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Ερμιόνη Γιαλύτη, η οποία παρουσίασε τα έως τώρα πεπραγμένα της Κοινότητας, καθώς και τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών από τη Περιφέρεια, υλοποιώντας στην πράξη τις πολιτικές της Αποτελεσματικής Διακυβέρνησης και της ενεργού περιβαλλοντικής διαχείρισης.

elΕλληνικά