Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης στον Αναποδάρη

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης στον Αναποδάρη

Η αντλησιοταμίευση αποτελεί, όπως είναι γενικώς παραδεκτό, την πλέον ώριμη τεχνικά και ανταγωνιστική οικονομικά τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής…..

Ηλιοθερμικός σταθμός με πύργο ηλιακής ισχύος 3ης γενιάς

Ηλιοθερμικός σταθμός με πύργο ηλιακής ισχύος 3ης γενιάς

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα εστιάζει επίσης στις προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί με πύργο ηλιακής ισχύος…

elΕλληνικά