Μινώα Ενεργειακή

Η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στην Κρήτη

Η ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα  στην Κρήτη αλλά και σε όλη τη νησιωτική έκταση της Πατρίδας μας. Το μοντέλο των ΕΝ. ΚΟΙΝ,  είναι ήδη καλά καθιερωμένο  και λειτουργεί με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, η Δανία και  η Ισπανία κατά κύριο λόγο, ενώ και άλλες χώρες άρχισαν να προωθούν δυναμικά αυτόν το θεσμό.

Εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες,  ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων, είναι μέλη ενεργειακών κοινοτήτων που τους παρέχουν προσιτή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, εργοστάσια βιοαερίου, υδροηλεκτρικά έργα κ.λπ.

Αυτά τα  έργα είναι πολύ μεγάλα και ακριβά  για να τα   εγκαταστήσει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά.   Είναι όμως τώρα μεγάλη ευκαιρία  για χιλιάδες ανθρώπους, που υποστηρίζουν την ιδέα να τροφοδοτήσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις  τους με τοπικά παραγόμενη, καθαρή και ανανεώσιμη  ηλεκτρική ενέργεια, να έρθουν μαζί μας,  για να κάνουν  αυτή την ιδέα πραγματικότητα.

Εκτός από το παραπάνω, αμέσως μετά την ηλεκτρική  διασύνδεση της Κρήτης  με την ηπειρωτική χώρα, κάθε πολίτης της Κρήτης θα μπορεί να επενδύσει σε βιώσιμα ενεργειακά έργα της Κοινότητάς μας, ώστε να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό εισόδημα για την οικογένειά του.

Πως λειτουργεί η Κοινότητα

Η Μινώα Ενεργειακή, ως αστικός συνεταιρισμός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ξεκίνησε την λειτουργία του στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή, την αποθήκευση, την  διανομή,  και την πώληση πράσινης ενέργειας στα μέλη της. Επίσης, στο προσεχές μέλλον, θα μπορεί την ενέργεια που περισσεύει να την διαθέτει στο δίκτυο έναντι ανάλογης αμοιβής, για λογαριασμό των μελών της. Ήδη είναι σε τελικό στάδιο οι διαδικασία για να κατασκευαστούν τα πρώτα φωτοβολαταϊκά  πάρκα, ενώ γίνονται μελέτες για τα επόμενα.

Αυτό το γεγονός θα επιτρέψει  στα μέλη μας,   να χρησιμοποιούν  οικολογικό και πολύ φτηνό ηλεκτρισμό στα σπίτια τους,  ενώ  θα παίζουν βασικό ρόλο στη μετατροπή της Κρήτης  σε ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέρος για να ζήσουν. Δεν απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το σπίτι ή επιχείρησή τους με το δίκτυο. Η Μινώα Ενεργειακή   διαχειρίζεται τις διοικητικές διαδικασίες,  ώστε να διανέμεται σωστά η ενέργεια που προέρχεται από τα έργα της σε όλα τα μέλη, καθώς και την ακριβοδίκαιη κατανομή των κερδών σε όλα τα μέλη, στην περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια (μελλοντικώς)  θα πωλείται στο δίκτυο.

Στην περίπτωση του εικονικού συμψηφισμού που εφαρμόζουμε σήμερα,  το κάθε μέλος διαθέτει ένα εικονικό φ/β, χωρίς αυτό να ευρίσκεται στο χώρο του και τη φροντίδα του δεν την έχει το ίδιο, αλλά η ενεργειακή κοινότητα.

Ποια είναι η σύνθεση και ο αριθμός των μελών που έχει η ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ;

Σήμερα αριθμός των μελών αγγίζει τα 230 που προέρχονται από όλη την Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Χώρας. Η πλειοψηφία τους βεβαίως προέρχεται από την Κρήτη και ειδικότερα από το Ν Ηρακλείου.

Ανάμεσα στα μέλη, υπάρχουν Δημόσιοι φορείς όπως η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου, η Περιφέρεια Κρήτης, οι δήμοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών – Αστερουσίων και δήμος Βιάννου, δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, συνεταιρισμοί, σύλλογοι, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και πάρα πολλά νοικοκυριά και απλοί πολίτες.

Ποιες είναι οι ευθύνες του μέλους;

Κάθε μέλος ευθύνεται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των μερίδων του. Δηλαδή, αν έχω μία μερίδα ευθύνομαι για 100 ευρώ, αν έχω πέντε για 500 ευρώ κ.ο.κ. και για τίποτα περισσότερο.

Πως διοικείται η Μινώα Ενεργειακή;

Ανώτατη αρχή της Μινώα Ενεργειακή είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, που αποφασίζει για τις στρατηγικές και τις μεγάλες επιλογές.

Η διοίκηση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγει  η Γενική Συνέλευση των μελών όπως προβλέπεται από το Νόμο. Στο ανωτέρω συμβούλιο, που είναι  ενδεκαμελές, εκτός των φυσικών προσώπων συμμετέχουν και εκπρόσωποι ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, όπως η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Δήμος Βιάννου προσδίδοντας περισσότερο κύρος και αξιοπιστία στην Κοινότητα. Συμμετέχουν επίσης επίλεκτα και δυναμικά στελέχη από τον κόσμο των επιχειρήσεων καθώς και φυσικά πρόσωπα με μόρφωση, εντιμότητα, εμπειρία και ισχυρή κοινωνική καταξίωση.

Το διοικητικό συμβούλιο επικουρεί ομάδα επίλεκτων στελεχών του ακαδημαϊκού, επιστημονικού, και τεχνικού κόσμου, εγνωσμένου κύρους, γνώσης και εμπειρίας , που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Κοινότητας.

Ποιοι θα μπορούσαν να είναι μέλη μας

Τα μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας θα μπορούσαν να ανήκουν σε τρεις γενικές ομάδες ανάλογα με τους σκοπούς και στόχους που θέτουν για τον εαυτό τους:

 1. Οι ιδεολόγοι, αυτοί δηλαδή που θέλουν καθαρή ενέργεια, την αποκεντρωμένη ανάπτυξη, την ενεργειακή δημοκρατία, την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 2. Αυτοί που θέλουν να μειώσουν το κόστος ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής τους, καθώς πολλές φορές και υπό συνθήκες κρίσης, συνθλίβει την οικονομία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
 3. Αυτοί, που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα της καθαρής ενέργειας και να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό εισόδημα για 25 χρόνια.

Και τρεις κατηγορίες είναι χρήσιμες, αποδεκτές και συμβαδίζουν με τους σκοπούς και στόχους της κοινότητάς μας. Άλλωστε, πολλές φορές το ίδιο άτομο μπορεί να ανήκει σε μία, δύο ή και στις τρεις ως άνω ομάδες.  Δηλαδή, είναι άτομο με οικολογικές ευαισθησίες, αλλά ταυτοχρόνως θέλει να μειώσει το κόστος ενέργειας του σπιτιού του κ.ο.κ.

Γιατί να γίνετε μέλος της ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

 1. Επειδή δίνεται η ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, του τόπου μας.
 2. Επειδή μπορείτε να επενδύσετε άμεσα σε καθαρά ενεργειακά έργα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας.
 3. Επειδή είστε συνιδιοκτήτες μαζί με τα άλλα  μέλη και έχετε  την ίδια ψήφο παίρνοντας μία μερίδα με μόνο 100 €.
 4. Επειδή αποκτάτε  ανεξαρτησία από τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας.
 5. Επειδή έτσι συμμετέχετε στην ανάπτυξη του τόπου μας, αφού τα χρήματα για την ενέργεια, που μέχρι τώρα πήγαιναν αλλού, τώρα θα μένουν στον τόπο μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
 6. Επειδή θα συμμετέχετε στο κοινωνικό κίνημα που υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συμμετοχή του κάθε πολίτη.
 7. Επειδή θα έχετε καλύτερη εξυπηρέτηση, με σαφείς πληροφορίες και άμεση προσωπική επαφή με τα πρόσωπα της διοίκησης.
 8. Επειδή είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο σχεδιασμένο για χαμηλό κόστος με:
 • Ελάχιστο κόστος διαφήμισης
 • Χωρίς μεγάλους μισθούς διαχείρισης
 • Λειτουργία σε χαμηλού κόστους γραφεία
 • Προσφορά εθελοντικής εργασίας
 1. Επειδή αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Με τη Μινώα Ενεργειακή παράγετε τη δική σας ενέργεια, την καταναλώνετε υπεύθυνα ή την πουλάτε επικερδώς, και κάνετε άμεσες επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, για το όφελος της οικογένειάς σας και του τόπου στον οποίο ζείτε.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

 • Το πρώτο βήμα είναι να γίνετε μέλος της Μινώα Ενεργειακή με όλα τα δικαιώματα, είναι να εγγραφείτε αγοράζοντας μία ή περισσότερες μερίδες των 100 €. Η αξία αυτή είναι επιστρέψιμη εάν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από την Κοινότητα). Η κατάθεση του ποσού γίνεται στο IBAN GR 2908700190000300003118286  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΑ.
 • Όταν είστε μέλος, έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε επιπλέον μερίδες, των 100 ευρώ επίσης, μέχρι του 20% του μετοχικού κεφαλαίου, για να μπορείτε να πάρετε την ποσότητα της ενέργειας που θέλετε, μέχρι να καλύψετε τις ανάγκες σας,  για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Αρκεί να μας στείλετε αντίγραφα των λογαριασμών ρεύματος. Αμέσως θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία και θα ενημερωθείτε για το ύψος της οικονομικής συμμετοχής σας και για το ετήσιου κέρδος που θα έχετε από τον συμψηφισμό, ώστε να  αποφασίσετε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας.
 • Όταν είστε μέλος, μπορείτε να επενδύσετε επίσης, σε νέα έργα μας, αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζας κλπ, για την παραγωγή και πώληση ενέργειας στο δίκτυο, εξασφαλίζοντας ανάλογο ικανοποιητικό κέρδος, που μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και το 25%.

Δημόσια Πρόσκληση

Αγαπητοί συμπολίτες, συμπατριώτες,

Η Μινώα Ενεργειακή  είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός κάλυψης των τοπικών ενεργειακών αναγκών και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Εμείς θέλουμε διάχυση της ωφέλειας και όχι συγκέντρωση σε λίγους και ισχυρούς, όπως έγινε και στο παρελθόν με την ενέργεια του άνθρακα.  Και γι’ αυτό μιλάμε για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παράγουν, να καταναλώνουν αλλά και να αποθηκεύουν οι ίδιοι την ανανεώσιμη και καθαρή  ενέργεια του Τόπου τους.

Εμείς θέλουμε αποκεντρωμένη παραγωγή ΑΠΕ από τον απλό πολίτη, ο οποίος μετατρέπεται από καταναλωτή σε αυτοπαραγωγό πράσινης ενέργειας και βασικό συν-διαμορφωτή της ενεργειακής μετάβασης. Όχι μόνο οι μεγάλες εταιρείες να παράγουν και να μας πωλούν την ενέργεια που μας ανήκει κατά προτεραιότητα.

Ήλθε η ώρα της αλήθειας:

Ο κάθε πολίτης πρέπει να απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα, κρίσιμα για τον ίδιο και τις γενιές που έρχονται:

 1. Θέλω την μετάβαση σε ένα Κόσμο με καθαρή ενέργεια που δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον;
 2. Θέλω η μετάβαση αυτή να γίνει με τη ενεργό συμμετοχή μου και όχι εν αγνοία μου;
 3. Θέλω η ενεργειακή μετάβαση με τα οφέλη της,   να γίνει για τους πολίτες, για τους πολλούς  και όχι  μόνο  για τους λίγους και ισχυρούς;

Εάν η απάντησή σου είναι θετική σε αυτά τα ερωτήματα, είσαι έτοιμος να δράσεις συνειδητά, υπεύθυνα, και ωφέλιμα για τον εαυτό σου και τον τόπο. Δράσε είτε μόνος σου, είτε μέσα από συνεργασίες με άλλους συμπολίτες σου, αξιοποιώντας το φυσικό πλούτο του τόπου σου που είναι  δικός σου. Αρκεί να το θέλεις πραγματικά!

Εάν δεν δράσουμε τώρα δεν θα υπάρχουν πειστικές δικαιολογίες για τα παιδιά μας και τις μέλλουσες γενιές!

Η Μινώα Ενεργειακή είναι στη διάθεσή σου. Είναι το όχημα για την συντεταγμένη και αποτελεσματική, ενεργειακή μετάβαση στον τόπο μας, στην Κρήτη, με δικαιοσύνη, με δημοκρατία και χωρίς αποκλεισμούς. Για την ισότιμη συμμετοχή μας σε ένα νέο Κόσμο που μόλις άρχισε να διαμορφώνεται.

Είναι όλοι οι πολίτες ευπρόσδεκτοι για την κοινή προσπάθεια.

Σας περιμένουμε με αγάπη, για ισότιμη και παραγωγική συνεργασία, για το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων του.

elΕλληνικά