Εκδηλώσεις

Εκδήλωσης ενδιαφερόντος για γη

Η Μινώα Ενεργειακή προσκαλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ή ανεμογεννητριών να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους μας.

Για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, ενημερώνουμε ότι μέσα στις προδιαγραφές για την κατ’ αρχήν καταλληλότητα των ακινήτων, είναι τα παρακάτω:

  1. Ελάχιστη έκταση εδαφοτεμαχίου 8 στρέμματα.
  2. Ύπαρξη αδιαμφισβήτητων τίτλων ιδιοκτησίας. (Συμβόλαια, δήλωση στο Ε9, δήλωση στο κτηματολόγιο κλπ).
  3. Να μην είναι υπό δικαστική διεκδίκηση
  4. Να μην ευρίσκεται σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
  5. Να μην υπάρχουν πλησίον του υψηλά φυσικά εμπόδια ή κατασκευές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 261317 και email: info@minoanenergy.gr

elΕλληνικά