Νέα

Συνάντηση εργασίας για το έργο Life LOOP

Στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση του έργου Life Local Ownership Of Power (Life LOOP) συμμετείχαν τα στελέχη της Μινώα Ενεργειακής. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14 Μαρτίου, είχε στόχο αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων εταίρων για την πορεία των εργασιών του τελευταίου διαστήματος, και αφετέρου το συντονισμό και το χρονισμό των επόμενων ενεργειών.

Η Μινώα Ενεργειακή, ενημέρωσε τους εταίρους για την ένταξη στην Κοινότητά μας ακόμα δύο Δήμων της Κρήτης, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Ρεθύμνης, αλλά και για τις συναντήσεις με τους Δημάρχους και τα στελέχη των υπό ένταξη Δήμων Ανωγείων και Σητείας. Ενημέρωσε ακόμα για την πορεία υλοποίησης του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1MV στην Πάτρα, και για τις τέσσερις ενημερωτικές ημερίδες που οργάνωσε και πραγματοποίησε με αντικείμενο το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ειδική αναφορά έγινε στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Κοινοτικής Ενέργειας LIFE LOOP το οποίο δίνει όχι μόνο κίνητρα αλλά και εργαλεία στους ενδιαφερόμενους δήμους να προωθήσουν ένα κοινωνικά δίκαιο και φιλικό προς το κλίμα τοπικό ενεργειακό σύστημα, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον άνθρωπο στο πυρήνα του.

Αρχικά αξιολογείται ο βαθμός υποστήριξης του συμμετέχοντα δήμου στις Ενεργειακές Κοινότητες, στη συνέχεια ενθαρρύνεται η συμμετοχή των στελεχών του σε σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, και τέλος, με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, καταγράφονται τα δημοτικά ακίνητα (δημοτική γη, ακίνητα, στέγες) που είτε χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, είτε μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά. Έτσι, ο δήμος, ως κάτοχος περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να αναζητήσει ανάμεσα στους τοπικούς φορείς, συνεργάτες για την αξιοποίησή τους. Οι δήμοι που επιδεικνύουν διορατικότητα σε θέματα κοινοτικής ενέργειας, έχουν τη θεσμική υποστήριξη δύο αναγνωρισμένων οργανισμών, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων Energy Cities και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών REScoop.eu, ενώ λαμβάνουν και σχετική πιστοποίηση.

elΕλληνικά