Συχνές Ερωτήσεις

Η Ενεργειακή Κοινότητα(Ε.ΚΟΙΝ.) είναι ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού. Στόχος μιας Ε.ΚΟΙΝ. είναι να δώσει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα από παθητικοί καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί, προμηθευτές, διαχειριστές και πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας, προσεγγίζοντας έτσι το όραμα της ενεργειακής δημοκρατίας.

Οι Ε. ΚΟΙΝ., που λειτουργούν αποδοτικά επί πολλά χρόνια στην Ευρώπη, νομοθετήθηκαν στη χώρα μας με το νόμο 4513 / 2018. 

Οι Ε. ΚΟΙΝ. ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη, στο όφελος των μελών, στην αλληλεγγύη μεταξύ των, στην τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, στην προστασία των αδυνάτων, του περιβάλλοντος και λιγότερο στο κέρδος. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ; 

Απλά, αγοράζοντας μια μερίδα αξίας 100 ευρώ, που λέγεται υποχρεωτική. Βεβαίως, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει και άλλες μερίδες μέχρι το 20% του μετοχικού κεφαλαίου. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ; 

Το ανώτατο όργανο της Μινώα Ενεργειακής είναι η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων δια της συμμετοχής του στην τακτική και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μερίδων του. Η διοίκηση γίνεται από το 7μελές Δ.Σ.που εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ; 

Κάθε μέλος ευθύνεται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των μερίδων του. Δηλαδή, αν έχω μία μερίδα ευθύνομαι για 100 ευρώ, αν έχω πέντε για 500 ευρώ κ.ο.κ. και για τίποτα περισσότερο. 

ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. ΚΟΙΝ.; 

Μέσω της διανομής προς τα μέλη της Ε.ΚΟΙΝ. μέρους των κερδών από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιολικό ή φωτοβολταϊκό πάρκο. 

Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού π.χ. από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό της Ε. ΚΟΙΝ., η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κατανέμεται μεταξύ των μελών και συμψηφίζεται με την κατανάλωσή τους. Δηλαδή το κάθε μέλος διαθέτει ένα εικονικό φ/β, χωρίς αυτό να ευρίσκεται στο χώρο του, και τη φροντίδα του δεν την έχει το ίδιο, αλλά η ενεργειακή κοινότητα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ; 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τις αιτήσεις εγγραφής μέλους και τις καταθέτουν, μαζί με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις μερίδες που δήλωσαν ότι θα πάρουν. Το προσωρινό Δ.Σ. τους εγγράφει ως μέλη και στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα εγκριθεί η εγγραφή τους, ώστε να αποκτήσουν όλα τα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και εκείνο του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
Τις αιτήσεις εγγραφής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ.:Χ. Γιαννόπουλος (6977-231617),  Ν. Χανιαλάκης (6978-488136), Μ. Τερζάκη (6977-031305), Εμμ. Λαδωμένος (6972-801197) και Ζ. Αποστολάκης (6932-300051). 

ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ;

Εξαρτάται από το στόχο που βάζετε. Το όφελος του κάθε μέλους θα είναι αντίστοιχο του ποσοστού του στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.ΚΟΙΝ., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%.

Η κατάθεση των αιτήσεων και η οικονομική τακτοποίηση του κάθε μέλους, θα γίνεται στα γραφεία μας Ελευθ. Βενιζέλου 183, τηλέφωνο: 28910 29010 και στο τηλέφωνο: 6978-488136 με τον ταμία κ. Νικόλαο Χανιαλάκη και email: nikchanialakis@yahoo.gr.

Για καταθέσεις από μακριά, η εγγραφή ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης και την κατάθεση του ποσού στο IBAN GR2908700190000300003118286 ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΚΡΗΤΗΣ γράφοντας το όνομά σας και την αιτιολογία.

Παρακαλώ να αποσταλεί το αποδεικτικό της κατάθεσης με email στο info@minoanenergy.gr