Πρώτη επιστολή προς τα μέλη της Κοινότητας

Πρώτη ανοιχτή επιστολή του Προέδρου προς τα μέλη της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας.