1ο Έργο Εικονικού Συμψηφισμού

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα κατέθεσε στον Διαχειριστή Δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 405kW με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (Virtual Net metering).

Ο ΦΒ σταθμός θα εγκατασταθεί εκτός οικισμού της κοινότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος σε γήπεδο έκτασης 5500m2, που επιλέχθηκε λόγω του πολύ υψηλού ηλιακού δυναμικού.

Ο ΦΒ σταθμός, που θα συνδεθεί στο υπάρχον ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, θα έχει παραγωγή που θα ανέρχεται σε 660 MWh κατ’ έτος, ενέργεια η οποία θα συμψηφίζεται σε πάνω από 100 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που ανήκουν σε μέλη της ενεργειακής Κοινότητας.
Η συνολική εξοικονόμηση κόστους που θα παρέχει στα μέλη της κοινότητας το 1ο έργο συμψηφισμού, θα είναι της τάξης των 80.000€ ετησίως ενώ στο σύνολο 25 ετών, το συνολικό όφελος θα ανέρχεται σε 2.000.000 €.
Πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η κατασκευή του δεύτερου και αρκετά μεγαλύτερου έργου εικονικού συμψηφισμού, πάντα για λογαριασμό των μελών της Κοινότητας.