Το έργο Sustainable Actions for Viable Energy (SAVE) της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας χρηματοδοτείται από το έργο New Energy Solutions Optimised for Islands (NESOI) του Horizon 2020. Το έργο SAVE προβλέπει:

 • την πρώτη σχεδίαση σε επίπεδο υλοποίησης ενός έξυπνου δικτύου (smart grid) στα όρια των τριών Δήμων που ήταν μέλη της Κοινότητας κατά τη φάση υποβολής της πρότασης (Δήμοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Βιάννου)
 • τις τελικές μελέτες εφαρμογής για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου και του κλειστού Γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου.

Το έξυπνο δίκτυο θα σχεδιαστεί σε πρώτη φάση με στόχο την εμπλοκή σε αυτό 200 τελικών καταναλωτών, στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων εναλλακτικών τεχνικών αποκεντρωμένης διαχείρισης ενέργειας (Demand Side Management strategies), όπως η αποκεντρωμένη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, η μετακύλιση φορτίου σε περιόδους του εικοσιτετραώρου χαμηλής ζήτησης, η απευθείας συναλλαγή ενέργειας με άλλους καταναλωτές κλπ. Στόχος είναι η ανακούφιση του δικτύου κατά τις ώρες αιχμής, η αύξηση της ενεργητικής εμπλοκής των τελικών καταναλωτών στην παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Οι αθλητικές υποδομές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά είναι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο, τα ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου 5 x 5, τα γήπεδα τένις και μπάσκετ, και το κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου. Για τα δύο αυτά έργα θα παραδοθούν πλήρεις τεχνικές μελέτες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας προς δημοπράτηση της κατασκευής. Με τις κατάλληλες παθητικές και ενεργητικές παρεμβάσεις, οι δύο αυτές υποδομές θα καταστούν υποδομές μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Επιγραμματικά, τα μέτρα που θα σχεδιαστούν και μελετηθούν είναι:

α. Για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

 1.  Στέγαση του κολυμβητηρίου με στέγαστρο αποτελούμενο από ημιδιαφανές υλικό, προς μεγιστοποίηση των απολαμβανόμενων ηλιακών κερδών και ταυτόχρονη πρόβλεψη για επαρκείς ανοιγόμενες επιφάνειες, προς αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τους θερινούς μήνες.
 2. Εγκατάσταση επιφανειακού καλύμματος ελεύθερης επιφάνειας και στις δύο κολυμβητικές δεξαμενές για περιορισμό των θερμικών απωλειών από αυτές όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 3. Εγκατάσταση ενεργητικών συστημάτων παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάκτησης θερμότητας για τη θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών και την παραγωγή ζεστού νερού. Τέτοια μπορεί να είναι ηλιακοί συλλέκτες, καυστήρας βιομάζας, γεωεναλλαγή.
 4. Αντικατάσταση αγωγών και αντλιών υδραυλικού δικτύου θέρμανσης και ανακυκλοφορίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, με στόχο την αύξηση της απόδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και του συνολικού υδραυλικού δικτύου.
 5. Παθητικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των φορτίων κλιματισμού του κτηρίου του κολυμβητηρίου (μονώσεις αδιαφανών επιφανειών, αντικατάσταση κουφωμάτων).
 6. Εγκατάσταση νέων ενεργητικών συστημάτων κλιματισμού των εσωτερικών χώρων του κτηρίου του κολυμβητηρίου, με υψηλή απόδοση.
 7.  Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού και πυρακτώσεων των εσωτερικών χώρων του κτηρίου του κολυμβητηρίου με νέα με ηλεκτρονικά ισχύος και ανακλαστήρες.
 8.  Αντικατάσταση εξωτερικών περιφερειακών προβολέων, κολυμβητηρίου και προβολέων ποδοσφαίρου με νέους προβολείς LED.
 9.  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η υψηλή διαθεσιμότητα ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με στόχο τον ετήσιο συμψηφισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΑΚΑ.
 10. Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management System – BΕMS) για την ηλεκτρονική διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων για το φωτισμό και τον κλιματισμό του κτηρίου του κολυμβητηρίου, την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.

β. Για το κλειστό Γυμναστήριο:

 1. Αντικατάσταση παραθύρων και θυρών σε όλο το Γυμναστήριο, με στόχο να επιτευχθούν οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι συντελεστές θερμοπερατότητας.
 2. Αντικατάσταση της υφιστάμενης συνθετικής στέγης με νέα στέγη από πλαίσια πετροβάμβακα.
 3. Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση των υφιστάμενων ημιδιαφανών πολυκαρμπονικών πάνελς, σε όλο το κτηριακό κέλυφος (γυμναστήριο και αποδυτήρια).
 4. Εγκατάσταση νέων ενεργητικών συστημάτων κλιματισμού των εσωτερικών χώρων του Γυμναστηρίου και των βοηθητικών χώρων, με υψηλή απόδοση.
 5. Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού από ηλιακούς συλλέκτες και θερμοδοχείο αποθήκευσης.
 6. Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού με νέα με ηλεκτρονικά ισχύος και ανακλαστήρες.
 7. Εγκατάσταση φωτοσωλήνων στην οροφή του Γυμναστηρίου για ενίσχυση φυσικού φωτισμού.
 8. Αντικατάσταση εξωτερικών προβολέων Γυμναστηρίου με νέους προβολείς LED.
 9. Αντικατάσταση φωτιστικών Γυμναστηρίου με νέα με φωτιστικά LED.
 10. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό με στόχο τον ετήσιο συμψηφισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Γυμναστήριο.
 11. Εγκατάσταση συστήματος BΕMS για την ηλεκτρονική διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων για το φωτισμό και τον κλιματισμό του Γυμναστηρίου και την παραγωγή ζεστού νερού.

Το έργο SAVE ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί σε ένα έτος.
Σχετικός σύνδεσμος: https://www.nesoi.eu/system/files/private/nesoi/Briefs/nesoi_z056_save_brief.pdf

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε:

 • την παρουσίαση του έργου από τον καθηγητή του Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Δημήτρη Κατσαπρακάκη, πατώντας εδώ
 • την ενεργειακή αναβάθμιση που έχει σχεδιαστεί για τις αθλητικές υποδομές του Αρκαλοχωρίου, πατώντας εδώ

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του πρώτου έργου της Μινώα Ενεργειακή που θα προσφέρει σε εκατό νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενεργειακή αυτάρκεια για τα επόμενα 25 χρόνια! Πρόκειται για ένα Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 405kWp που υλοποιείται με την εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 5500 m2 στη θέση Σαραφαλή Μάντρα ή ΧΑΔΑ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ήδη στις 18.01.2022 υπεγράφη η σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και ακολουθεί εντός των ημερών η σύμβαση με την ΔΕΗ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, μπορείτε να δείτε στη σχετική μελέτη που εκπόνησαν οι μηχανικοί της Μινώα Ενεργειακής που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

elΕλληνικά