Τη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα επισκέφτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου εταίροι του προγράμματος “e-planet” (υποστήριξη φορέων για την ενεργειακή μετάβαση), συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενεργειακού Κέντρου της Περιφέρειας Κρήτης κ. Νικόλαο Ζωγραφάκη, τους εκπροσώπους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κκ. Ελένη Χατζηγεωργίου και Κατερίνα Σφακιανάκη καθώς και την εκπρόσωπο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κ. Γεωργία Πιλιγκότση.

Το προφίλ, τη δραστηριότητα, τα έργα και τους στόχους της Κοινότητας παρουσίασαν τα μέλη μας Αντώνης Κοζυράκης και Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης.

Η επίσκεψη των εταίρων ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στα Φ/Β πάρκα της Κοινότητας για τα οποία ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος και ο κ. Νίκος Παπαδάκης εξήγησαν τεχνικές λεπτομέρειες ως προς την κατασκευή, τη λειτουργία και την αποδοτικότητά τους.

Αγαπητά μέλη, φίλοι και συνεργάτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, μετά την παράταση των 50 ημερών που δόθηκε από το κράτος για τις τακτικές γενικές συνελεύσεις των επιχειρήσεων και αφού έλαβε υπόψη του τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω των τελευταίων καταστροφών στη Θεσσαλία καθώς και τις αλλεπάλληλες δημοτικές εκλογές που μεσολαβούν
Αποφάσισε την αναβολή, τόσο των εγκαινίων του Β έργου μας, όσο και της εξ αναβολής Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μελών, για την 22.10.2023, ημερομηνία κατάλληλη για την διεξαγωγή και των δύο ως άνω εκδηλώσεων.

Θα ακολουθήσει νέο μήνυμά μας με περισσότερες λεπτομέρειες.

Από το ΔΣ της Μινώα Ενεργειακής

elΕλληνικά