Εγγραφή

Συμπληρώστε με κεφαλαία το μικρό σας όνομα.
Συμπληρώστε με κεφαλαία το επίθετο σας.
Συμπληρώστε με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του πατρός σας.
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης.
Συμπληρώστε την υπηκοότητα σας με κεφαλαία.
Συμπληρώστε την οδό και τον αριθμό της κατοικίας σας με κεφαλαία.
Συμπληρώστε την πόλη διαμονής σας με κεφαλαία.
Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κώδικα διαμονής σας με κεφαλαία.
Συμπληρώστε το ΑΦΜ σας.
Συμπληρώστε τη ΔΟΥ σας.
Συμπληρώστε το τηλέφωνο σας.
Με την παρούσα αιτούμαι να γίνω μέλος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και με διακριτικό τίτλο και προκειμένου να γίνω μέλος του, Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
(α) ανάγνωσα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού της
(β) δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνω τις λοιπές προϋποθέσεις του καταστατικού
(γ) δεν αποτελώ μέλος άλλου ομοειδούς συνεταιρισμού με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης και ότι αν είχα υπάρξει μέλος τέτοιου συνεταιρισμού ότι έχω εξέλθει από αυτόν και έχω εκπληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις και δεν διαγράφτηκα από αυτόν.
Γνωρίζω πως η ιδιότητα μέλους θα αποκτηθεί αφού έχω καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την αξία τουλάχιστον μίας συνεταιριστικής μερίδας και μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ και τα προβλεπόμενα το Άρθρο 6 του καταστατικού.
H εγγραφή ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης και την κατάθεση του ποσού στο IBAN GR2908700190000300003118286 ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΚΡΗΤΗΣ γράφοντας το όνομά σας και την αιτιολογία.
Παρακαλώ να αποσταλεί το αποδεικτικό της κατάθεσης με email στο info@minoanenergy.gr