Δημήτρης Κουτσουμπάρης

ΜΕΛΟΣ

Είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και σήμερα εργάζεται ως στέλεχος πωλήσεων σε πολυεθνική εταιρία τροφίμων στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας. Ως εθελοντής προωθεί τις ιδέες και την ανάπτυξη του εύρους των μελών της Κοινότητας και πιστεύει ότι η λύση για να επιτύχουμε την ενεργειακή κυριαρχία ειναι η πραγματική συμμετοχή των πολιτών σε αυτό το εγχείρημα ('' Η ισχύς εν τη ενώσει'').
elΕλληνικά