Ειρήνη Δακανάλη

H Ειρήνη Δακανάλη είναι μηχανολόγος μηχανικός και από το 2009 έως και σήμερα εργάζεται ως εργαστηριακός συνεργάτης του Εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, με συμμετοχή σε ιδιωτικά και ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη μελέτη αιολικών πάρκων, υβριδικών συστημάτων, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, την διαχείριση ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραμμάτων κ.α. Παράλληλα, ως ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού συμμετέχοντας σε προτάσεις με αντικείμενο τη μελέτη και την ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έγινε μέλος της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενεργειακή μετάβαση προς μία οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες εξοικονόμησης της ενέργειας και των ΑΠΕ. Μέσω της δημοσιοποίησης των δράσεων της κοινότητας ελπίζει στη δημιουργία μιας «ενεργειακής συνείδησης» του καθενός ανθρώπου ξεχωριστά με στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για την παρούσα γενιά και κυρίως για τις επόμενες.
elΕλληνικά