Ερμιόνη Γιαλύτη

Η Ερμιόνη Γιαλύτη είναι διπλωματούχος Γεωλόγος, απόφοιτος του τμήματος Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο τμήμα Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου στον τομέα «Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής».

Από το 1996 έως το 2017 ως ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Γεωλογικών – Γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών ερευνών και μελετών, με έμφαση στην προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Στο διάστημα 20ετούς λειτουργίας της ιδιόκτητης μελετητικής της εταιρείας, υπήρξε άριστη και αδιάλειπτη συνεργασία με Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς. Εκπονήθηκαν ολοκληρωμένες Γεωτεχνικές Μελέτες με αντικείμενο: Ειδικές Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Ευστάθεια Πρανών, Γεωλογική καταλληλόλητα οικισμών (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια & ΣΧΟΑΑΠ), καθώς και εξειδικευμένες μελέτες Υδρογεωλογίας.
Έχει λάβει μέρος ως Τεχνικός Σύμβουλος σε πλήθος εμβληματικών για το νησί έργων οδοποιίας, κατασκευής σηράγγων, φραγμάτων και άλλων έργων υποδομής στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, συνέχισε να δραστηριοποιείται στο χώρο και μετά την πρόσληψή της στην Τεχνική Υπηρεσία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω ΑΣΕΠ, το 2017. Ασκώντας παράλληλα καθήκοντα, συμμετείχε στην σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, έχοντας βαθειά γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και των προδιαγραφών που διέπουν τα Δημόσια Έργα.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές το Mάιο του 2019, επιλέχθηκε ως υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος του εν ενεργεία Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε από το ΕΛΜΕΠΑ στην Περιφέρεια Κρήτης ως Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη σε θέματα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διαχείρισης Γεωχωρικών δεδομένων, Έργων Υποδομής, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ενώ μέσω κινητικότητας ορίστηκε η νέα οργανική της θέση στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, ως «Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής».
Με 25ετή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και υποδομών, συνεχίζει να αναπτύσσει το γνωστικό της αντικείμενο και το επαγγελματικό της πεδίο, με θέματα που τώρα άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και των δορυφορικών δεδομένων, ως το νέο οικοσύστημα που διαμορφώνεται στη Δημόσια Διοίκηση. Στα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της συμπεριλαμβάνονται δράσεις εξωστρέφειας, αφύπνισης των πολιτών και διάχυσης της πληροφορίας ως προς το περιβαλλοντικό γίγνεσθαι, ιδιαίτερα εν μέσω κλιματικής κρίσης.
Παράλληλα είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα πολιτικής προστασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, επιχειρηματικότητας βιώσιμης ανάπτυξης, προσέγγισης των ευρωπαϊκών στόχων κλπ.
Στην ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ συμβάλει από τη θέση ενεργού μέλους του Δ.Σ και των συλλογικών δράσεων, με όραμα την αφύπνιση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση σε μία οικονομία που δεν εξαρτάται μονομερώς από τα ορυκτά καύσιμα. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες των ΑΠΕ, ειδικά στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που διανύουμε, δημιουργούμε τις συνθήκες βιωσιμότητας και αειφορίας για την προστασία των φυσικών πόρων, οι οποίοι άλλωστε μας έχουν παραχωρηθεί από τις επόμενες γενιές.
Με την κλιματική κρίση και τις δυσμενείς επιπτώσεις της να είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα ισότιμης συμμετοχής, μια συλλογική συνείδηση απ’ όπου θα προκύπτουν τα οφέλη μέσω του συνόλου.
Η δύναμη της κοινότητας, της προσφοράς και της συντονισμένης δράσης ατόμων με τον ίδιο σκοπό, είναι αυτή που θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, στην ενεργειακή δικαιοσύνη και την ισόρροπη ανάπτυξη των ευκαιριών που δίνει ο τόπος μας.

elΕλληνικά