Ερμιόνη Γιαλύτη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Είναι πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφοίτησε από το τμήμα Γεωλογίας και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» της Σχολής Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ως ιδιοκτήτρια γραφείου Γεωλογικών – Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών για περισσότερο από μία εικοσαετία, συμμετείχε στο σχεδιασμό και μελέτη σημαντικών κατασκευαστικών δομών Ιδιωτικού και Δημόσιου χαρακτήρα (κτίρια Πανεπιστημίου, Φοιτητικές Εστίες, σχολεία, νηπιαγωγεία, Δημοτικά καταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, δίκτυα ύδρευσης, αθλητικά κέντρα, πολυώροφα ιδιωτικά κτίρια, αντλιοστάσια, κλπ).

Είμαι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου από το 1996, της Ελληνικής Εταιρείας Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) και
σημαντικών FORUM για κατασκευαστικά και τεχνικά θέματα.

Από το 2017 έχει οργανική θέση στο τμήμα Μελετών και Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ). Πέραν των κύριων αρμοδιοτήτων της στο τμήμα, έχει αναλάβει την προετοιμασία και υλοποίηση πολυάριθμων αναπτυξιακών δράσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, διαθέτοντας εμπεριστατωμένες γνώσεις στη Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία Δημοσίων Έργων, καθώς και εξειδίκευση στον τομέα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Από την έως τώρα ενασχόλησή της με τον τομέα μελετών – κατασκευών και μάλιστα σε πολλαπλούς ρόλους: Αναδόχου – Μελετητή – Επιβλέποντα – Συμβούλου, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν Τεχνικές Κατασκευές, Φυσικές Συνθήκες και αντιμετώπιση δυσμενών φαινομένων, Υδροταμιευτήρες, Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον.

Είναι επίσης Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη Κρήτης, σε θέματα Περιβάλλοντος, Υποδομών και Κλιματικής Αλλαγής

elΕλληνικά