Ιωάννης Πασσάς

Ο Ιωάννης Πασσάς είναι Ερευνητής, Ακαδημαϊκός υπότροφος και υποψήφιος Διδάκτορας στην Λογιστική επιστήμη στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όπου και διδάσκει μαθήματα λογιστικής φύσεως στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Επίσης, διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης Πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικού Ελέγχου (CICA), Πιστοποιημένος Ειδικός Ελέγχου (CCS) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελέγχων (IIC) και Πιστοποιημένος Διοικητικός Λογιστής (CMA) από την Ένωση Ορκωτών Λογιστών.
Έχει συμμετάσχει διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις του και έχει δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και τόμους σε ξενόγλωσσα βιβλία. Επίσης, έχει συγγράψει πέντε ακαδημαϊκά βιβλία, εκ των οποίων τα τέσσερα από αυτά βασίζονται στη επιστήμη του (Λογιστική και τη Διοικητική λογιστική) και το έτερο στη Μεθοδολογία έρευνας.
Από το 2015 έως σήμερα διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του Ιδιωτικού Τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Οικονομικής φύσεως και ελέγχου.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους επιστημονικούς τομείς: ESG, Management Commentary, Disclosure Narrative information, Multiple Criteria Decision‐Making in Management Accounting, Strategic , Fraud, Auditing, Quality of Financial Statements, Accounting, and Operational Research.
Είναι μέλος του Συνδέσμου Οικονομολόγων και Λογιστών Ελλάδος, των ερευνητικών εργαστηρίων OramaLab και LAFIM, του Ινστιτούτου Λογιστών Δημοσίου ACPAI, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Ιδρυτικό μέλος του ΕΛΙΝΕΣΕΕ.

elΕλληνικά