Μανόλης Τσακμόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τραπεζικός Υπάλληλος.
elΕλληνικά