Μηνάς Στυλιανάκης

Ο Μηνάς Στυλιανάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Από τον Ιούλιο του 2020 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Υβριδικών Νανοδομών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του ΙΤΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Χημεία (2015), από το Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Κρήτης. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη σύνθεση, τη διασπορά και το χαρακτηρισμό καινοτόμων νανοδομών άνθρακα και παραγώγων γραφενίου, άλλων δισδιάστατων υλικών, οξειδίων μετάλλων και οργανικών παραγώγων (μικρά μόρια και πολυμερή).

Στα πεδία ερευνητικού του ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται η ανάπτυξη βιοϊατρικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών, η αναγεννητική νανοϊατρική (συστήματα μεταφοράς φαρμάκων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη επιθεμάτων και η μηχανική ιστών), η ανάπτυξη αυτοϊάσιμων και αντιμικροβιακών επιφανειών, η προσθετική μηχανική και η ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει 56 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 3 κεφάλαια σε βιβλία, έχει επιμεληθεί την έκδοση ενός βιβλίου, και 3 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, καθώς και 2 εργαστηριακούς οδηγούς. Μέχρι σήμερα έχει λάβει 2340 αναφορές, με h-index 28 (Scopus 06/2022) και 2920 αναφορές, με h-index 30 (Google Scholar 06/2022). Έχει παρουσιάσει 4 ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης, ενώ εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 60 διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει επίσης ως κριτής άρθρων, προσκεκλημένος συντάκτης και μέλος συντακτικής ομάδας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλή απήχηση. Τέλος, από το 2017 είναι πιστοποιημένος αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ελλάδος και ιδρυτικό μέλος της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας.

elΕλληνικά