Μύρων Τζαρδής

ΜΕΛΟΣ

Ο Τζαρδής Μύρων είναι γεωπόνος (τε) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση. Έχει εργασθεί σαν έκτακτος καθηγητής εφαρμογών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον ιδιωτικό, συνεταιριστικό και δημόσιο τομέα. Μετά την συνταξιοδότηση του ασχολείται με την ιστορική έρευνα της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας και ιδιαίτερα της Κρήτης, έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά ιστορικά συνέδρια του τόπου μας. Έχει γράψει και εκδώσει δύο βιβλία: “Μαύρες μέρες δικτατορίας στη Μεσαρά” από τις εκδόσεις Οσελότος και “Πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον Γόρτυνος Μεσαράς, Ίδρυση Λειτουργία Προσφορά” από τις εκδόσεις Μύστις. Είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος “Η Πεδιάδα μας”. @Richardis14
elΕλληνικά