Έργα

Η πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ”

Η πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ” (Clean Energy for EU Islands) δημιουργήθηκε το 2017 και παρέχει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που βοηθάει νησιά της ΕΕ να δημιουργήσουν τις δικές τους βιώσιμες υποδομές ενέργειας χαμηλού κόστους.

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

  1. Η μείωση του ενεργειακού κόστους και η σημαντική αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  2. Η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και συστημάτων ανταπόκρισης στη ζήτηση, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες.
  3. Η ενεργειακή ασφάλεια των νησιών, ώστε να εξαρτώνται λιγότερο από τις εισαγωγές.
  4. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον των νησιών.
  5. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών, ενισχύοντας την οικονομική αυτάρκεια των νησιών.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 14 χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλους νησιωτικούς πληθυσμούς: Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία.

Η Μινώα Ενεργειακή, έχει αναλάβει τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την αξιοποίηση της βιομάζας στην Κρήτη, μέσω σταθμών συμπαραγωγής και ανάπτυξης δικτύων τηλεθέρμανσης.

elΕλληνικά