Το έργο αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία πέντε εταίρων, των Energy Cities (Γαλλία), Electra (Ελλάδα), ZEZ (Κροατία), Cooperativa de Energie (Ρουμανία) και REScoop.eu (Βέλγιο), με στόχο την ενεργοποίηση περιφερειών και τοπικών αρχών να επιτύχουν τις στρατηγικές βιωσιμότητας και τα ενεργειακά τους πλάνα, δημιουργώντας συνεργασίες και αναπτύσσοντας έργα κοινοτικής ενέργειας. Τρεις περιοχές της Ευρώπης θα αποτελέσουν τους πρώτους πιλότους του έργου: η Κρήτη στην Ελλάδα, το Ζάγκρεμπ στην Κροατία και η Μπιστρίτσα στη Ρουμανία, ενώ προβλέπεται η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του και σε άλλες περιοχές της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Κύπρου και Ιταλίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

  1. Να βοηθήσει τοπικές και περιφερειακές αρχές, πολίτες και λοιπούς ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την επίτευξη κοινοτικών στόχων καθαρής ενέργειας.
  2. Να ξεκλειδώσει και να αξιοποιήσει υπάρχουσες και νέες πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία κοινοτικών ενεργειακών πρωτοβουλιών.
  3. Να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και να μειώσει τους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινοτικής ενέργειας στους δήμους, προσαρμόζοντας την τοπική πολιτική όπου είναι δυνατόν.
  4. Να δώσει κίνητρα για την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών σε ενεργειακές κοινότητες, μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος κατάρτισης και βράβευσης πρωτοβουλιών «φιλικών προς την κοινοτική ενέργεια». Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών και η ενσωμάτωση της ενεργειακής δικαιοσύνης σε όλες τις ενεργειακές πρωτοβουλίες, είναι θεμελιώδεις έννοιες για το έργο.

Με την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων και την αμοιβαία συνεργασία, οι πολίτες συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση και ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να εργαστούν σύμφωνα με τα τοπικά ενεργειακά και κλιματικά τους σχέδια.

Το LIFE LOOP θα επικεντρωθεί στην κοινοτική ηλιακή παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση, ενώ θα διερευνήσει ευκαιρίες για την αιολική ενέργεια, τη βιομάζα και τις καθαρές μεταφορές.

elΕλληνικά