Γιώργος Αραμπατζής

Ο Δρ. Γεώργιος Αραμπατζής γεννήθηκε το 1967 στη Νέα-Βύσσα Έβρου. Το 1991 έλαβε Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών (ΧΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ενώ το 2000 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού από την ίδια Σχολή με τίτλο «Προσομοίωση Μηχανισμών Μεταφοράς σε Συστήματα Αλλαγής Φάσης». Από το 1992 έως ο 1998 εργάστηκε ως Σύμβουλος Μηχανικός στην εταιρεία SPEED. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. Από το 2000 έως το 2014 εργάστηκε ως Μεταδιδάκτορας Ερευνητής και από το 2014 έως το 2018 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο ΕΜΠ, Σχολή ΧΜ, Ερευνητική Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

Τον Απρίλιο του 2018 έγινε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) υπηρετώντας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), με γνωστικό αντικείμενο Μετάδοση Θερμότητας. Τον Ιούλιο του 2022 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μετάδοση Θερμότητας και Μηχανική Διεργασιών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως και σήμερα διδάσκει τα μαθήματα Μετάδοση Θερμότητας και Ρευστομηχανική στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και το μάθημα Ορθολογική Ενεργειακή Διαχείριση Παραγωγικών Συστημάτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ. Από το 2020 διδάσκει το μάθημα ICT in Agriculture and Water Management στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM MAICh) ως επισκέπτης καθηγητής.
Το ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις άξονες, που αποτελούν κινητήριους μοχλούς της Βιώσιμης και Ανθεκτικής Ανάπτυξης: Μηχανική Διεργασιών, Διαχείριση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Κυκλική Οικονομία και Ευφυείς Ψηφιακές Τεχνολογίες. Κεντρικός πυλώνας του ερευνητικού του έργου είναι η εφαρμογή αναπτυσσόμενων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για διάφορα συστήματα παραγωγής και διανομής αγαθών και υπηρεσιών με έμφαση στον τομέα της Βιομηχανίας (Industry 4.0, Industry 5.0). Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προηγμένων πρακτικών μοντελοποίησης διεργασιών για τη δημιουργία βιομηχανικών ψηφιακών διδύμων.
Είναι ιδρυτής και επιστημονικά υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Ψηφιακών και Βιομηχανικών Καινοτομιών (indigo) (https://www.indigo.tuc.gr/) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην οποία δραστηριοποιούνται ερευνητικά περισσότεροι από 15 ερευνητές (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές).
Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα ως Διαχειριστής, Επιστημονικά Υπεύθυνος και Έμπειρος Ερευνητής. Είναι Τεχνικά και Επιστημονικά Συντονιστής (Technical and Scientific Coordinator) του Horizon 2020 έργου AquaSPICE (Advancing Sustainability of Process Industry through Digital and Circular Water Use Innovations) (https://aquaspice.eu/) και Επιστημονικά Υπεύθυνος για το ΠΚ και το MAICh σε 7 Horizon 2020 και Horizon Europe ερευνητικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό για την ομάδα indigo 2.6 εκατομμυρίων ευρώ.
Από τη μέχρι σήμερα ερευνητική του δράση έχουν προκύψει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 50 ανακοινώσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, 6 εκπαιδευτικά βιβλία και 3 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Το δημοσιευμένο του έργο έχει λάβει 1057 αναφορές με h-index 16 και i10-index 17 (Google Scholar 16/08/2022).
Είναι ιδρυτικό στέλεχος και Συντονιστής της Σύμπραξης Ακαδημαϊκού-Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα, Ιn-Crete, (https://www.in-crete.eu/) στην οποία συμμετέχουν όλα τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και η Ιταλική εταιρεία πληροφορικής Maggioli), με στόχο την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη.
Είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά δίκτυα ICT4Water Cluster (ΤΠΕ για τη διαχείριση υδατικών πόρων) (https://www.fiware4water.eu/ict4water) και ΒRIDGE European Commission Initiative (έξυπνα δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακά νησιά και ΤΠΕ στην ενέργεια) (https://www.h2020-bridge.eu/). Είναι υπεύθυνος από πλευράς Πολυτεχνείου Κρήτης στο Lighthouse Mission Process Automation and Industry 4.0 του EURECA-PRO (σύμπραξη 7 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) (https://www.eurecapro.eu/).

elΕλληνικά