Σκοπός του Ευρωπαϊκού έργου WENDY είναι να αντιστρέψει την αρνητική προδιάθεση των τοπικών κοινωνιών, έναντι της αιολικής ενέργειας, μέσω της προώθησης της κοινωνικής ιδιοκτησίας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής πολιτών και τοπικών φορέων, στη διαδικασία παραγωγής.

Στο έργο συμμετέχουν έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και Ελλάδα – που εκπροσωπούνται από εννέα φορείς: APPA Renewables, Copenhagen Business School, Enel Green Power, Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, Circe Foundation, Marin Energi Testsenter, Q-Plan International Advisors, Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning NINA και White Research.

Το WENDY, αξιοποιεί μια πολυκριτήρια ανάλυση για τον εντοπισμό των τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων, που αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή της αιολικής ενέργειας.

Τοπικές δράσεις πραγματοποιούνται για την ενημέρωση και κατανόηση του θέματος από τους πολίτες, ενώ η Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσης που θα αναπτυχθεί, θα βοηθήσει ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες.

Το WENDY θα επαληθεύσει τις λύσεις που προτείνει μέσα από τέσσερις μελέτες περίπτωσης και δέκα, συνολικά, αιολικά έργα.

Ένα από αυτά, είναι το αιολικό πάρκο που σχεδιάζεται στα Αστερούσια Όρη της Κρήτης. Θα αποτελείται από 4 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 12 MW. Η τοποθεσία έχει επιλεγεί προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί, οποιαδήποτε πιθανή επίδραση στο φυσικό περιβάλλον ή στις υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ωστόσο, η τοποθεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές συγκρούσεις, γεγονός που καθιστά την κοινωνική αποδοχή ως μια μεγάλη πρόκληση.

Για το λόγο αυτό, το έργο στοχεύει στη θετική και αποτελεσματική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, πράγμα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και λειτουργία του αιολικού έργου.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, θα διερευνήσει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του WENDY, σε ένα ή δύο ακόμη νησιά, εκτός από την Κρήτη. Ένα από αυτά είναι η περίπτωση της Σίφνου, ενός από τα έξι πιλοτικά νησιά της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ», όπου εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες κοινωνικής αποδοχής, που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την αισθητική του νησιού.

 

elΕλληνικά