Η Minoan Energy Community με την Electra Energy Cooperative και την REScoop.eu συνδιοργάνωσαν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τίτλο: «Ενεργειακές Κοινότητες και OTA – Δημιουργία συνεργειών για την τοπική ανάπτυξη και τη δίκαιη μετάβαση» στο πλαίσιο του έργου LIFELOOP – Life “Local Ownership of Power”. Η συνάντηση εργασίας είχε ως στόχο να δημιουργήσει το χώρο για μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ΟΤΑ και ενεργειακών κοινοτήτων, με έμφαση σε υφιστάμενα και υπό σχεδιασμό εργαλεία χρηματοδότησης και στις δυνατότητες συνεργειών για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο LifeLOOP, βασικός στόχος του οποίου είναι να φέρει στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης τους πολίτες και τους ΟΤΑ και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν – και οφείλουν – να διαδραματίσουν προκειμένου να καταστεί η ενεργειακή μετάβαση πραγματικά δίκαιη και συμπεριληπτική. Το κοινό ενημερώθηκε για το εργαλείο financing tracker (Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων) που στοχεύει στον εντοπισμό διαθέσιμων υποστηρικτικών προγραμμάτων για τις ενεργειακές κοινότητες. Στη συνέχεια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων έλαβαν το λόγο και ανέπτυξαν τα σχέδιά τους προς τον κοινό στόχο της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μία ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και η διαδικτυακή συνάντηση έκλεισε με τη δέσμευση και προσδοκία επόμενων συναντήσεων και ευκαιριών διάδοσης της γνώσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα εστιάζει, μεταζύ των άλλων, και στις προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί με πύργο ηλιακής ισχύος (Solar Power Tower – SPT) φιγουράρουν ως, ίσως, την πλέον υποσχόμενη σχετική τεχνολογία. Η λειτουργία ενός ηλιοθερμικού σταθμού με πύργο ισχύος βασίζεται σε ένα πεδίο επίπεδων επιφανειών με υψηλή ανακλαστικότητα, οι οποίοι ονομάζονται ηλιοστάτες, που τοποθετούνται επί του εδάφους και γύρω από τον πύργο ηλιακής ισχύος, στην κορυφή του οποίου τοποθετείται ο ηλιακός δέκτης (solar receiver). Οι ηλιοστάτες χωροθετούνται και προσανατολίζονται κάθε χρονική στιγμή ως προς τον ηλιακό πύργο έτσι, ώστε η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται στον ηλιακό δέκτη, όπου μεταφέρεται σε ένα εργαζόμενο ρευστό (υγρό ή αέριο) με τη μορφή θερμότητας. Το ρευστό μεταφέρει την απορροφημένη θερμότητα στη μονάδα παραγωγής ισχύος, όπου αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μίας συμβατικής θερμοηλεκτρικής μονάδας. Ο ηλιοθερμικός σταθμός μπορεί επίσης να υποστηρίζεται από μία μονάδα αποθήκευσης θερμότητας, η οποία βασίζεται σε τηγμένα άλατα, ώστε να επεκτείνεται η λειτουργία του και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μέχρι τώρα, οι υλοποιημένοι ηλιοθερμικοί σταθμοί με πύργο ηλιακής ισχύος ανήκουν στην επονομαζόμενη 2η γενιά, οι οποίοι λειτουργούν με θερμοκρασία εργαζόμενου ρευστού στον ηλιακό δέκτη έως 560 οC και με ένα τυπικό θερμοδυναμικό κύκλο ατμού (κύκλος Rankine), μέσω ενός ατμοστροβίλου. Η συνολική απόδοσης ηλιακής – ηλεκτρικής ενέργειας ενός ηλιοθερμικού σταθμού 2ης γενιάς συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%. Για ένα ηλιοθερμικό σταθμό με πύργο ηλιακής ισχύος ονομαστικής ικανότητας 50 MW, το ειδικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται περίπου στα 0,18 – 0,20 €/kWh.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα εστιάζει σε ηλιοθερμικό σταθμό με πύργο ηλιακής ισχύος 3η γενιάς. Η νέα αυτή αναδυόμενη τεχνολογία, μέσω ενός συνδυασμού προηγμένων σύνθετων κεραμικών υλικών στον ηλιακό δέκτη, στους ηλιοστάτες και στις δεξαμενές αποθήκευσης θερμότητας, τη χρήση κατάλληλων εργαζόμενων ρευστών και την εισαγωγή του θερμοδυναμικού κύκλου Brayton, μέσω ενός ή περισσότερων αεριοστροβίλων, μπορεί να επιτύχει θερμοκρασία εργαζόμενου μέσου στον ηλιακό δέκτη άνω των 700 οC και συνολική απόδοση ηλιακής – ηλεκτρικής ενέργειας στο 30%. Το ειδικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται στα 0,12 €/kWh. Το χαμηλό αυτό ειδικό κόστος παραγωγής, συνδυαζόμενο με την ασφαλή και εγγυημένη παραγωγή ισχύος κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετράωρου, καθιστά την εν λόγω τεχνολογία ως μία από τις πλέον υποσχόμενες αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα συμμετέχει σε μία ομάδα με κορυφαίους επιστήμονες της Ευρώπης για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, με στόχο την ανάπτυξη ενός ηλιοθερμικού σταθμού με πύργο ηλιακής ισχύος 3ης γενιάς. Το μέγεθος του έργου θα καθοριστεί, μεταξύ άλλων, και από τη διαθέσιμη έκταση προς εγκατάσταση, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα το οποίο δεν έχει ακόμα διερευνηθεί.

Η αντλησιοταμίευση αποτελεί, όπως είναι γενικώς παραδεκτό, την πλέον ώριμη τεχνικά και ανταγωνιστική οικονομικά τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η φιλοσοφία είναι απλή και, πρακτικά, στηρίζεται στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή μηχανικής ενέργειας (δυναμική βαρυτική ενέργεια), με εργαζόμενο μέσο το νερό. Πρακτικά υλοποιείται μέσω της εγκατάστασης δύο δεξαμενών σε υψομετρική διαφορά μεταξύ τους, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω αγωγών. Όταν υπάρχει ανάγκη για αποθήκευση, η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας διατίθεται σε ηλεκτροκίνητες αντλίες, οι οποίες ανυψώνουν το νερό από την κάτω στην άνω δεξαμενή. Όταν υπάρχει ανάγκη για έγχυση ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται από την πάνω δεξαμενή και μέσω των αγωγών οδηγείται σε έναν υδροηλεκτρικό σταθμό, όπου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με υδροστροβίλους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 85 GW αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών και αναμένεται έως το 2030 να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή επιπλέον 105 GW.

Η Κρήτη αποτελεί ιδανικό γεωγραφικό χώρο για την ανάπτυξη έργων αντλησιοταμίευσης ή, αλλιώς, αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών. Μία τέτοια περίπτωση εντοπίζεται στην ανατολική πεδιάδα της Μεσσαράς στο Νομό Ηρακλείου, όπου η εδαφική μορφολογία του χειμάρρου του Αναποδάρη είναι ιδανική για την κατασκευή φράγματος βαρύτητας και τη διαμόρφωση της κάτω δεξαμενής του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού. Ανάλογα με το ύψος της στέψης του φράγματος, μπορεί να δημιουργηθεί μία λεκάνη χωρητικότητας άνω των 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, η οποία, παράλληλα με το σταθμό αντλησιοταμίευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αρδευτικούς σκοπούς. Η άνω δεξαμενή μπορεί να κατασκευαστεί σε μία από τις γειτονικές κορυφές των ανατολικών Αστερουσίων. Με πρώτους υπολογισμούς, είναι εφικτή η κατασκευή ενός έργου με ονομαστική εγγυημένη ισχύ υδροστροβίλων άνω των 50 MW και κόστος κατασκευής στα επίπεδα των 150.000.000 ευρώ.

Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα είναι σε επαφή με την Περιφέρεια Κρήτης, τον οικείο Δήμο Μινώα Πεδιάδας αλλά και τους όμορους Δήμους Βιάννου και Αρχανών Αστερουσίων, για την έναρξη της ωρίμανσης του έργου.

Mε κοινή πρωτοβουλία της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας και της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η κατανομή του ηλεκτρικού χώρου του νησιού και τα προβλήματα που απορρέουν από την υφιστάμενη κατάσταση, σχετικά με τη διαμορφωμένη αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο συνολικά διαθέσιμος ενεργειακός χώρος στην Κρήτη, δεδομένων των περιορισμών που υπεισέρχονται από τη μεταφορική ικανότητα των καλωδίων διασύνδεσης και από την αδειοδοτική διαδικασία, εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει το 1 GW για αιολικά πάρκα και το 1 GW για φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα χωροθέτησης νέων έργων ΑΠΕ από τους ίδιους τους πολίτες του νησιού.

Η πρόταση που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι η πλειονότητα του ηλεκτρικού χώρου του νησιού σε κάθε μορφής έργων αξιοποίησης ΑΠΕ να δοθεί στους κατοίκους της Κρήτης, σε ποσοστό που δε μπορεί να είναι χαμηλότερο του 60% της εκάστοτε υπό προκήρυξη ισχύος.

Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα ανάκλησης των 2 αδειών αιολικών πάρκων, αρχικής ισχύος 1 GW έκαστη, με την όποια μορφή τούτες έχουν διαμορφωθεί ως σήμερα, και της απόρριψης των όσων ακόμα αιτήσεων μεγάλης ισχύος παραμένουν υπό αξιολόγηση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών, παραβιάζοντας σειρά από διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία αλλά και κάθε έννοια λογικής. Ας σημειωθεί, ότι με μία προκλητική και προσβλητική για την αξιοπρέπεια του Κρητικού λαού νομοθετική ρύθμιση από τον Ιούλιο του 2021, δίνεται η δυνατότητα στις δύο προαναφερόμενες άδειες να υλοποιηθούν, απαλλάσσοντάς τις από την αρχική υποχρέωσή τους να αναλάβουν οι ίδιες, με ίδια έξοδα και ως αναπόσπαστο τμήμα του όλου έργου, την ηλεκτρολογική διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, βάσει της οποίας εξαιρέθηκαν από τις σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες και αδειοδοτήθηκαν. Με το δεδομένο ότι η Κρήτη έχει πλέον διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα με έξοδα του Ελληνικού λαού, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη πλην της ανάκλησης των δύο αυτών αδειών αποτελεί κατάφορη παραβίαση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας και κατάργηση κάθε έννοιας ισονομίας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης.

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, θα γίνουν το επόμενο διάστημα όλες οι απαραίτητες επαφές με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη για τη διευθέτηση του μείζονος αυτού προβλήματος για το μέλλον της Κρήτης και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η συνάντηση εργασίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο WENDY της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο συμμετέχει η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, με βασικό στόχο την ενεργητική εμπλοκή των κατοίκων στην ανάπτυξη νέων έργων αιολικών πάρκων και τη σταδιακή καλλιέργεια θετικής κοινής γνώμης για τα αιολικά πάρκα.

Αγαπητές και αγαπητοί, συμπολίτες,

σας προσκαλούμε όλους, και ιδίως τους πολίτες της έδρας, στην ενημερωτική συνάντηση και αμέσως μετά, στις συνελεύσεις για την ίδρυση δύο νέων ενεργειακών κοινοτήτων, συμφώνως με τα θεσπιζόμενα από το Νόμο 5037/2023, σε εφαρμογή σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Δηλαδή για να ιδρύσουμε:

  • μία Ενεργειακή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε) και
  • μία Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π).

Το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον και πολύ σημαντικό για τον τόπο, καθώς οι θεσμοί αυτοί προσφέρουν ήδη και θα προσφέρουν πολύ περισσότερα στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις της Κρήτης.

Σας προσκαλούμε λοιπόν την Τετάρτη 12.7.2023 και ώρα 8μμ στην αίθουσα του πολιτιστικού πολύκεντρου της Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, για πλήρη ενημέρωση και κατόπιν την διεξαγωγή των ιδρυτικών συνελεύσεων.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών που απαιτούνται είναι 30 για κάθε Κοινότητα, ενώ το ίδιο μέλος μπορεί να συμμετέχει και στις δύο νέες ως άνω κοινότητες.

Στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία,
Τηλ: 6977 231617 και 28910 29010

Τεράστια επιτυχία για τη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση “Crete Valley”, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Energy Valleys” του πακέτου έργων Horizon 2020!

Το έργο έχει διάρκεια 5 έτη και προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου 13 εκατομμύρια αφορούν στην υλοποίηση έργων στις περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, της Άρβης και του Αρκαλοχωρίου.

Για πρώτη φορά στην Κρήτη θα υλοποιηθούν δίκτυα τηλεκλιματισμού που θα τροφοδοτούνται από μονάδα συμπαραγωγής με βιοαέριο και στερεή βιομάζα (λχ κλαδέματα ελιάς).

Στο Λασίθι προβλέπεται να εγκατασταθούν 50 ανεμόμυλοι παραδοσιακού τύπου για ηλεκτροπαραγωγή, μοντέλο που έχει αναπτύξει ο Δημήτρης Χρηστάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Επίσης θα εγκατασταθούν σταθμοί μικρών ανεμογεννητριών ισχύος 120 kW έκαστος φωτοβολταϊκά για συμψηφισμό, μονάδες αποκεντρωμένης αποθήκευσης, θα αναπτυχθεί έξυπνο δίκτυο αποκεντρωμένης διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στην Άρβη θα στηθεί το πρώτο δίκτυο τηλε-κλιματισμού με γεω-εναλλαγή ανοιχτού βρόχου.

Η Κοινοπραξία του έργου αποτελείται από περίπου 40 εταίρους, η διάρκεια υλοποίησής του θα είναι 5 έτη ενώ η έναρξή του αναμένεται τον προσεχή Οκτώβρη.

Η επιτυχία αυτή, δυσθεώρητου μεγέθους, οφείλεται στο συντονιστή του έργου, που είναι το Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, με Διευθυντή τον Καθηγητή Χάρη Δούκα, και στο μέλος του ίδιου εργαστηρίου Καθηγητή Βαγγέλη Μαρινάκη, που επωμίστηκε το δυσβάχτατο φορτίο του στησίματος και της συγγραφής της πρότασης.

Αγαπητοί Χάρη και Βαγγέλη, πραγματικά δεν έχουμε λόγια… Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θετική αξιολόγηση της πρότασης και την εμπιστοσύνη της στην προσπάθειά μας, την Περιφέρεια Κρήτης για τη σταθερή υποστήριξή της και φυσικά την επιστημονική ομάδα της Μινώα Ενεργειακής, που με τις άοκνες προσπάθειές της, το πάθος και την επιστημονικής της επάρκεια, τοποθέτησε την Κοινότητά μας στο κέντρο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων σε ότι αφορά την ενέργεια!

Το στοίχημα και η πρόκληση για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του έργου είναι τεράστια, προχωράμε όμως με πίστη, μεθοδικότητα και προσήλωση για μία Κρήτη πραγματικά ενεργειακά ανεξάρτητη και ενεργειακά δημοκρατική!!!

Μία μεγάλη ημέρα για τη διαδρομή και το μέλλον της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας και της ενεργειακής μετάβασης στην Κρήτη.

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης επί της ενεργειακής μετάβασης, σε συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος της Μινώα Χαράλαμπο Γιαννόπουλο.

Το έργο θα έχει διάρκεια 18 μηνών και θα περιλαμβάνει δεκάδες ημερίδες ενημέρωσης σε Δήμους, Συλλόγους, ομάδες επαγγελματιών και σχολεία, με όφελος για όλους τους πολίτες της Κρήτης.
Επίσης θα αναπτυχθούν ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία με τις πλέον σύγχρονες και παραστατικές μεθόδους.

Στόχος του έργου είναι ο κόσμος να ενημερωθεί για την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης, για τα έργα και τις διαθέσιμες ευκαιρίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τους τρόπους διαχείρισης των ΑΠΕ, για τα οφέλη, τα οποία μπορούν να μεγιστοποιηθούν, μόνο με την ενεργή εμπλοκή του κάθε πολίτη στα έργα ενεργειακής μετάβασης.
Το πρόγραμμα κατάρτισης χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
ο οποίος αποδέχθηκε και στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρότασή μας για το έργο αυτό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Ξυλούρη, για την αμέριστη υποστήριξη επί της διοικητικής διαδικασίας και την Ειδική Σύμβουλο του Περιφερειάρχη κ. Ερμιόνη Γιαλύτη,
για την ανεκτίμητη συμβολή της στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έναρξη του έργου.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

elΕλληνικά