Έργα

Πορεία Υλοποίησης

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, με συντονιστή το Ινστιτούτο Επικοινωνιών & Συστημάτων Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ICCS).

Τις ημέρες που ακολούθησαν της εναρκτήριας συνάντησης, η επιστημονική ομάδα της Μινώα Ενεργειακής πραγματοποίησε σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς των τεσσάρων ωφελούμενων περιοχών της Κρήτης, προκειμένου αφενός να ενημερώσει για τα οφέλη και τις καινοτομίες του έργου, αφετέρου για να εξασφαλίσει τη συνεργασία και υποστήριξη σε θέματα αδειοδότησης και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η Κοινότητα, συνέστησε την ομάδα έργου, μοίρασε ρόλους και αρμοδιότητες και προχώρησε στην ανάλυση απαιτήσεων και τις προκαταρκτικές μελέτες υλοποίησης των επιμέρους έργων, για τις περιοχές αρμοδιότητάς της.

Τον Ιανουάριο του 2024, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συναντήσεις των επιστημονικών και μελετητικών ομάδων όλων των εταίρων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των τεχνητών απαιτήσεων και τη διαμόρφωση συναντίληψης των λεπτομερειών υλοποίησης.

Το τρέχων διάστημα, κάθε μελετητική ομάδα προχωρά στην ωρίμανση των σχεδίων υλοποίησης, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν τη διαστασιολόγηση, την κοστολόγηση αλλά και τους χρόνους απόσβεσης, σε διαφορετικές παραμετροποιήσεις των ενεργειακών εγκαταστάσεων.

elΕλληνικά