Το έργο Crete Valley

Το έργο Crete Valley

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας, η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι στην πράσινη μετάβαση…

Το έργο Life LOOP

Το έργο Life LOOP

Το έργο αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία πέντε εταίρων, των Energy Cities (Γαλλία), Electra (Ελλάδα), ZEZ (Κροατία), Cooperativa de Energie (Ρουμανία) και REScoop.eu (Βέλγιο), με στόχο την ενεργοποίηση…

Η πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ”

Η πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ”

Η πρωτοβουλία “Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της ΕΕ” (Clean Energy for EU Islands) δημιουργήθηκε το 2017 και παρέχει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που βοηθάει νησιά της ΕΕ να δημιουργήσουν τις…

Το έργο WENDY

Το έργο WENDY

Σκοπός του Ευρωπαϊκού έργου WENDY είναι να αντιστρέψει την αρνητική προδιάθεση των τοπικών κοινωνιών, έναντι της αιολικής ενέργειας, μέσω της προώθησης της κοινωνικής ιδιοκτησίας και της ενθάρρυνσης…

Το έργο SAVE του NESOI

Το έργο SAVE του NESOI

Το έργο Sustainable Actions for Viable Energy (SAVE) της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας χρηματοδοτείται από το έργο New Energy Solutions Optimised for Islands (NESOI) του Horizon 2020. Το έργο SAVE προβλέπει:…

elΕλληνικά