Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι ένας πεδινός – ημιορεινός δήμος που βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Ηρακλείου. Είναι μια από τις σημαντικότερες αγροτοαστικές περιοχές της Κρήτης, με πολλές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το Αρκαλοχώρι είναι το κύριο αστικό κέντρο του δήμου, με πληθυσμό 5.000 μόνιμους κατοίκους. Η πόλη διαθέτει όλες τις σύγχρονες, δημόσιες και δημοτικές εγκαταστάσεις (σχολεία, δημοτικά κτίρια διοίκησης, κολυμβητήριο με πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, κλειστό αθλητικό κέντρο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.), με τους κατοίκους της να απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων: γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο, τουρισμός, βιομηχανία (ελαιοτριβεία, οινοποιεία, ξυλουργεία και άλλα). Με μέσο υψόμετρο 360 μέτρα, η πόλη έχει σημαντικές ανάγκες τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη. Υπάρχουν άφθονοι πόροι στερεάς βιομάζας, που προέρχονται κυρίως από το κλάδεμα της ελιάς.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός εργοστασίου βιομάζας που θα χρησιμοποιεί πρωτίστως τα κλαδέματα των ελιών, που υπολογίζονται σε 20.000 τόνους ανά έτος. Τα κλαδέματα αυτά, θα τροφοδοτούν ένα λέβητα βιομάζας, ο οποίος θα μπορεί να παράγει έως και 1,6 MWth θερμικής ενέργειας. Το δίκτυο τηλεθέρμανσης που θα εγκατασταθεί, θα προσφέρει θέρμανση σε οικίες, δημοτικά κτίρια και εμπορικές επιχειρήσεις, με κόστος σημαντικά μειωμένο, σε σχέση με την τρέχουσα πρακτική που χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημοτικό κολυμβητήριο θα θερμανθεί από τη νέα προτεινόμενη μονάδα, εξαλείφοντας το τρέχον κόστος των 250.000 ευρώ για την ετήσια θέρμανσή του με πετρέλαιο.

Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση, κοντά στην πόλη, ενός μικρού αριθμού έως 2 ανεμογεννητριών, ονομαστικής ισχύος 60 kW η καθεμία. Η προτεινόμενη δράση μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων αποθήκευσης (μπαταριών), θα οδηγήσει σε μειώσεις της τάξης του 70% στους λογαριασμούς ρεύματος των συμμετεχόντων στο έργο.

elΕλληνικά