Η περιοχή της Άρβης βρίσκεται στη νότια ακτή της Κρήτης, στο ανατολικό τμήμα του Νομού Ηρακλείου. Χαρακτηρίζεται από το ζεστό της κλίμα, κυρίως επειδή περιβάλλεται από ψηλά βουνά, από τα βόρεια, που λειτουργούν ως ανεμοθραύστες, ενάντια στους ψυχρούς ή δροσερούς βόρειους ανέμους. Σε συνδυασμό με την παραθαλάσσια θέση της, δημιουργούν μια αντιανεμική κοιλάδα, με νότιο προσανατολισμό. Λόγω του θερμού τοπικού κλίματος, η Άρβη είναι μια από τις κύριες γεωργικές περιοχές της Κρήτης, με χιλιάδες στρέμματα καλυμμένα με θερμοκήπια που παραμένουν παραγωγικά ακόμη και το χειμώνα. Ο οικισμός της, έχει σημαντικές ανάγκες ψύξης εσωτερικών χώρων, ακόμη και για 9 μήνες το χρόνο. Οι εκτεταμένες αγροτικές δραστηριότητες, είναι η αιτία για τους 400 μόνιμους κατοίκους του, παρά τη σχετικά, απομονωμένη θέση του.

Η γειτνίαση του οικισμού με τον αιγιαλό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδας γεωεναλλαγής ανοικτού βρόχου και υδραυλικού δικτύου περιφερειακής ψύξης. Η απορριπτόμενη θερμότητα από τον κλιματιζόμενο εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού, μέσω αποκεντρωμένων συστημάτων ανάκτησης θερμότητας. Ο ίδιος γεωεναλλάκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του οικισμού, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η προτεινόμενη λύση, θα οδηγήσει σε μείωση κατά 40-50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, των συμμετεχόντων στο έργο, για θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων, σε σύγκριση με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Επιπλέον, το άφθονο διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό, μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, για τον συμψηφισμό της ενέργειας που καταναλώνουν οι χρήστες. Η έκπτωση που θα δουν στους λογαριασμούς ρεύματος οι συμμετέχοντες στο έργο, θα είναι της τάξης του 70%, σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.

elΕλληνικά