Ωφελούμενες Περιοχές Crete Valley

Τα έργα στο Οροπέδιο Λασιθίου

Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Κρήτης, δημοφιλές σε όλη τη χώρα, με σημαντική ιστορική, αγροτική, οικονομική, κλιματική και λαογραφική σημασία. Βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα του Νομού Λασιθίου, στη μέση της οροσειράς Δίκτη, με υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μέτρων. Λόγω της ορεινής της θέσης, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ψυχρό κλίμα, με τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων να απαιτείται για 9 μήνες το χρόνο. Κάθε χρόνο, για μια περίοδο που μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές εβδομάδες, το Οροπέδιο καλύπτεται πλήρως από χιόνι. Σήμερα φιλοξενεί περίπου 2.400 μόνιμους κατοίκους, που ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Η κύρια ενεργειακή ανάγκη της περιοχής είναι η θέρμανση των εσωτερικών χώρων.

Δεδομένων των υφιστάμενων γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Θα διαθέτει χώρο υποδοχής υγρών και στερεών οργανικών αποβλήτων, σταθμούς τροφοδοσίας, πρωτεύων και δευτερεύων χωνευτήριο και αποθήκη βιοαερίου. Στα οργανικά απόβλητα που μπορούν να αξιοποιηθούν συγκαταλέγονται τα μαγειρικά λίπη, τα απόβλητα από αρτοποιεία, η κοπριά από την εκτροφή ζώων, ο ορός γάλακτος, το τριφύλλι και οι λοιπές ζωοτροφές. Το βιοαέριο που θα παράγεται από αυτά, θα τροφοδοτεί ένα σύστημα συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή της παρεχόμενης θερμότητας για τους συμμετέχοντες στο έργο, θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ετήσια λειτουργία και συντήρηση της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος θέρμανσης των συμμετεχόντων θα είναι τουλάχιστον 50% μειωμένο, σε σχέση με τα τωρινά συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο.

Επιπλέον, 50 μικροί ηλεκτρικοί ανεμόμυλοι, ονομαστικής ισχύος 3 kW, στα πρότυπα του παραδοσιακού ανεμόμυλου, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Λασιθίου, θα εγκατασταθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγχρονη αυτή εκδοχή του παραδοσιακού ανεμόμυλου, προσαρμοσμένη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί μια καινοτομία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή τους να υποστηρίζεται από ντόπιους επιστήμονες και μηχανικούς, γεγονός που προσδίδει προστιθέμενη αξία στο έργο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους ηλεκτρικούς ανεμόμυλους θα συμψηφίζεται με εκείνη που καταναλώνεται από τους συμμετέχοντες, με τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος να φτάνει το 70%, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Άρβης.

en_GBEnglish (UK)