Εκδηλώσεις

Τακτική Συνέλευση 20.07.2020

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όπως σας ενημερώσαμε με προηγούμενη επιστολή μας, η τακτική μας συνέλευση που είναι και εκλογική, ορίστηκε για τις 13.7.2020 και επειδή εκτιμήθηκε από πάρα πολλά μέλη, ότι πιθανότατα δεν θα είχε απαρτία, ζητήσαμε από όλους να παραστούν στην εξ αναβολής συνέλευση που θα γίνει την 20.7.2020, στον ίδιο χρόνο και τόπο, δηλαδή στο συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου (δίπλα στο Εκθεσιακό κέντρο) και ώρα 6.30 μμ.

Συμφώνως με το καταστατικό μας, άρθρο 50, παράγραφος 2 προβλέπεται: «Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη των Συμβουλίων αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ενεργειακή Κοινότητα έγγραφη αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της πρώτης Γενικής Συνέλευσης».

Επίσης στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται: «Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμβούλων συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με αλφαβητική σειρά, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για το Εποπτικό. Το ψηφοδέλτιο, κατά τον τρόπο αυτό, συντάσσεται έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο και διανέμεται, προ της ψηφοφορίας, στους εκλογείς, οι οποίοι δια του σταυρού προτίμησης, θα προκρίνουν μεταξύ των υποψηφίων επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τρία μέλη για το Εποπτικό Συμβούλιο και ισάριθμα αναπληρωματικά. Άλλο ψηφοδέλτιο δεν συγχωρείται ούτε και γίνεται παραδεκτό από την Εφορευτική Επιτροπή». Συνεπώς, είναι ευνόητο, ότι όσοι θέλουν να προσφέρουν από της θέση του συμβούλου, είτε του διοικητικού είτε του εποπτικού συμβουλίου, πρέπει να στείλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την 10.7.2020, ώστε να είναι νομίμως υποψήφιοι. Παραλλήλως, με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ο χρόνος ώστε το προσωρινό συμβούλιο να προετοιμάσει με αρτιότητα τα προαπαιτούμενα για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Με δεδομένα τα παραπάνω, θα χαρούμε ιδιαίτερα να δεχθούμε πολλές έγγραφες αιτήσεις των μελών μας, που επιθυμούν να βοηθήσουν το έργο της Κοινότητας από τις παραπάνω σημαντικές θέσεις ευθύνης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στα γραφεία της Μινώα Ενεργειακή, Ελευθερίου Βενιζέλου 183 Αρκαλοχώρι, Τ.Κ 70300, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@minoanenergy.gr

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος του Προσωρινού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Γιαννόπουλος

elΕλληνικά